Anasayfa  |  İletişim  |  English
Anasayfa  /   Tüm Duyurular   /   Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır...
Duyurular
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır... - 10.02.2020

2019 ve 2020 Proje Yılları Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamındaki kontenjanlara uygun kriterleri sağlayan adaylar arasından gönderilmesi planlanan tahmini öğrenci sayısı 300’dür, üniversitemize tahsis edilecek hibe doğrultusunda bu sayı artabilecektir ya da azalabilecektir.

Geçtiğimiz yıl duyurulmuş olan kontenjanlara ait anlaşmalardan 2020 – 2021 akademik yılına uzatılma süreci tamamlanmamış olan üniversitelerin taleplerimize olumlu yanıt vermeleri halinde ek kontenjan için yeni bir ilan çıkabilir ya da bu ilan üzerinde kontenjanların güncellenmesi durumu oluşabilir. Bunun için web sitemizdeki duyuruları takip etmeniz ve online başvuru sisteminden güncellenmiş kontenjan listelerinde bölümünüzün değişim olanaklarını tekrar kontrol etmeniz gerekmektedir.  

•          2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Önemli Tarihler

•          2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hakkında Bilgi

 

Başvuru Evrakları

1-        (Hem staj hem öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar için) Hareketlilik Tercih Beyanı

2-         Varsa YTB burslusu olduğuna dair beyanı

3-         Varsa yabancı dil belgesi

4-         Varsa engellilik raporu

5-         Varsa malul ve / veya şehit gazi eş ve çocukları olduğunu bildirir resmi evrak

6-         Varsa  2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı

7-         Varsa 3294 Sayılı Kanun uyarınca anne/baba veya kendisine muhtaçlık aylığı bağlandığına dair yazı


 Notlar/Uyarılar

1 - Başvuru yapan adaylar, geçerliliği devam eden, 50 puan barajını geçen ÖSYM’nin düzenlediği yabancı dil sınav puanlarını veya 2019 senesinde düzenlenmiş olan Erasmus+ İngilizce Sınavından aldıkları puanı kullanabilirler. (sonucunuzu görmek için tıklayınız.) Herhangi bir sınav bildiriminde bulunmayan adaylar, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Sınavı’na katılmak zorundadırlar. Bu sınav ise iki aşamadan oluşmaktadır; ilk aşamadan 50 puan ve üzeri alan öğrencilerin ikinci aşamaya ( listening+speaking) girmeleri zorunludur. 

*Sadece Almanca, İtalyanca, İspanyolca dil belgesi isteyen üniversiteleri tercih eden öğrenciler, istenen düzeyde dil belgesi ile başvuru yaptıklarında İngilizce sınavından muaf olurlar. Seçim komisyonundaki değerlendirme esnasında bu belgeleri sağlayan öğrenciler kendi içlerinde değerlendirilirler ve gönderilmelerine öncelik verilir. Ancak, tercih listelerinde adı geçen dillerle ilgili şartları olmayan üniversitelerin de bulunması halinde adayın İngilizce puanının da olması gerektiğinden dil sınavına da gireceklerdir.

 

2 - Aşağıdaki fakülte/bölümlerden başvuru yapacak adayların bölümlerinden ofisimize bildirilen özel şartları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

•          Tıp Fakültesi: I ve II. sınıf öğrencilerinin başvuruları onaylanmayacaktır. 

•          İngilizce Öğretmenliği: Gidecek öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersini alabilmeleri için son döneme kadar verilen teorik ve pratik alan derslerinin tamamını almış olmaları gerekmekte olup aksi takdirde dönem uzamasını göze almalılardır.

•          Endüstri Mühendisliği: I. sınıf öğrencilerinin başvuruları onaylanmayacaktır. 

•          Sağlık Bilimleri Fakültesi: II. sınıf öğrencilerinin başvuruları onaylanmayacaktır.

 

3- Almanca, İtalyanca, İspanyolca dil belgesi şartı olan üniversiteleri tercih eden adayların ilgili belgeye sahip olmamaları halinde ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır. 

 

4 - Adayların gidecekleri dönemdeki üniversitemiz ders programlarıyla tercih edecekleri üniversitelerin ders programlarının uyumluluğunu incelemeleri ve bu doğrultuda tercih yapmaları gerekmektedir. Gitmeye hak kazansalar bile dersler uyumlu değilse hareketlilik gerçekleşmeyebilir.

 

5- Adaylar gidecekleri kurumun başvuru tarihlerini takip etmekle sorumludurlar. Adayların hak kazandıkları kurumun başvuru tarihi geçmiş olması durumunda hareketlilik dönemi bahar olarak değiştirilir. 

 

6 -  İlan döneminde öğrenci staj hareketliliğine de başvuran adayların her iki hareketlilik türünde de hak kazanmaları halinde önceledikleri hareketlilik faaliyetini bildirir dilekçeyi başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. (Diğer hareketlilik faaliyeti puan hesaplamasında 10 puan azaltma uygulanacaktır.) Dilekçe için tıklayınız.   

 

7- Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türküye Burslusu öğrenciler hakkındaki resmi yazısında “Uluslararası öğrencilerimizin Türkiye’deki eğitimleri esnasında başla bir uluslararası değişim programına katılmalarının hem Türkiye Burslarını hedeflerine hem de öğrencilerimizin akademik durumlarına olumsuz yansıdığı değerlendirilmiştir. Bu itibarla, 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başkanlığımızca uygun değerlendirilmeyecektir” denilmektedir. Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve yönlendirmeler ışığında, YTB burslusu olarak gelen öğrencilerin başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus hareketliliğine katılımlarına müsaade edilecek ancak bu tercihi yapmaları halinde YTB burslarının kesileceğini bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan alınacaktır. Beyan için tıklayınız.

 

8 – Engelli öğrencilerin, engelliliği belgelemeleri kaydıyla nihai puanlarına 10 puan eklenecektir.  (Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.)

 

9 - 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

 

10 - Şehit ve gazi eş ve çocuklarına +15 puan verilecektir. (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.) 

11- 29.05.1989 ve 3294 Sayılı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkanı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkanından yararlanırlar. İlave hibe imkanından faydalanmak için ilgili belgenin ibrazı zorunludur. 

12 - Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda nihai puanından 10 puan azaltma uygulanır.

13 - Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış olan öğrencilerin(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) nihai puanları hesaplanırken her bir faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır. 

14 - Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 puan azaltma uygulanır.

15 - Daha önceki yıllarda hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamış öğrencilerin nihai puanları hesaplanırken 10 puan azaltma uygulanır.

16- Bir önceki başvuru döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapıp İngilizce sınavına girmesi gerektiği halde sınava girmeyen öğrencilerin bu yılki nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır. 

17 - Hareketliliğe seçilen öğrencilerin Üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmaması halinde bir sonraki başvurusunda 5 puan azaltma uygulanır. 

18- Çift anadalda okuyan öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan başvuru yapabilirler.

19 - İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. 

20 - Online başvuru esnasında adaylar gidecekleri dönemi,  güz/bahar/güz ve bahar olarak tercih edebileceklerdir. Yapılan bu tercihlerde mücbir sebepler (karşı kurum kaynaklı değişiklikler) dışında değişiklik yapılamayacaktır. Tek dönem tercih eden öğrencinin daha sonra dönem uzatma talebinde bulunması halinde koordinatörlümüz onaylamayacaktır. 


ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Sisteme Giriş Adımları:

1- Adaylar online sistem üzerinden öncelikle ekranın altında yer alan “Değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız.” Linkine tıklayacaklardır. 

2- T.C. Kimlik numaraları ve OBİSİS şifreleri ile sistem doğrulaması yapacaklardır. Açılacak ekranda istenilen tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

3- Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak başvuru gerçekleştirilir.


BAŞVURU YAPARKEN TERCİH EDİLECEK ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TAKVİMLERİNİ İNCELEYİP ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK BAŞVURULARIN SON TARİHLERİNİ KONTROL ETMEK ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞUNDADIR. KARŞI ÜNİVERSİTENİN BAŞVURU TAKVİMİ ÖĞRENCİNİN GİTMEK İSTEYECEĞİ DÖNEM İÇİN KAPANMIŞ/YAKIN TARİHTE KAPANACAK OLABİLİR. BU DURUMDA HAREKETLİLİK DÖNEMİ BAHAR OLARAK DEĞİŞTİRİLİR.

Başvuru sistemi 02 Mart 2020 saat 17.00'da kapanacaktır. 

İlanda verilen bilgiler Ulusal Ajans’ın yayınladığı Erasmus El Kitabı’ndan faydalanılarak yayınlanmıştır. Herhangi bir ihtilaf durumunda Erasmus El Kitabı’na göre hareket edilecektir. Erasmus Uygulama El Kitabı’na ulaşmak için tıklayınız. 

Güncel duyuru ve haberleri Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.  www.facebook.com/erciyeserasmus 


Duyurular
 
Duyuru Arşivi
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Erciyes Üniversitesi - Dış İlişkiler Ofisi
  Adres : Erciyes Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi 38039, Kayseri/TURKİYE Telefon : 0090 352 437 5820 Fax : 0090 352 437 3874
  E-mail : erasmus@erciyes.edu.tr
  Web tasarım medyatör