Anasayfa  |  İletişim  |  English
Anasayfa  /   Tüm Duyurular   /   Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır...
Duyurular
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır... - 10.02.2020

Üniversitemiz, 2019 ve 2020 Proje Yılları Erasmus+ Staj Hareketliliği ve  Erciyes Üniversitesi - Abdullah Gül Üniversitesi  – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi- Sabancı Üniversitesi – Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası’nın bulunduğu konsorsiyum Kontenjanları kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle öğrenci değişimi planlamaktadır. Kontenjanlara uygun kriterleri sağlayan adaylar arasından gönderilmesi planlanan tahmini öğrenci sayısı 60’dır ancak üniversitemize tahsis edilecek hibe doğrultusunda bu sayı artabilecektir/azalabilecektir.

Üniversitemizin  her fakülte/enstitü/yüksekokula 4 adet kontenjan ayrılması planlanmaktadır. Fakültelerce kullanılmayan kontenjanlar  diğer fakültelere kullanılabilmektedir. Her fakülte/enstitü/yüksekokuldan başvuru olması durumunda fakülte/yüksekokul/enstitüler arasında eleme yapılabilecektir. Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.

·         Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Önemli Tarihler için tıklayınız.

·         Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Bilgisi için tıklayınız.

 

Başvuru Evrakları

1-

Varsa Yabancı Dil Belgesi

2-

(Hem staj hem öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar için) Hareketlilik Tercih Beyanı

3-

Varsa YTB burslusu olduğuna dair beyanı

4-

Varsa engellilik raporu

5-

Varsa malul ve / veya şehit gazi eş ve çocukları olduğunu bildirir resmi evrak

6-

Varsa  2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı

7-

Varsa 3294 Sayılı Kanun uyarınca anne/baba veya kendisine muhtaçlık aylığı bağlandığına dair yazı

8-

Gidilecek işletmeden alınacak Davet Mektubu (Henüz davet mektubu almamış olanlar Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibatta olup başvuruya müteakip verilen sürede davet mektubu almalıdırlar.)

 

Önemli Not: Sisteme yüklenecek olan belgelerden öğrenci imza beyanı isteyen belgeler doldurulup, çıktı alınıp imzalandıktan sonra sisteme yüklenecektir. Belgelerin bilgisayarda doldurulup imzasız yüklenmemesine özen gösteriniz.

Notlar/Uyarılar

1 – Başvuru yapan adaylar, geçerliliği devam eden, 50 puan barajını geçen ÖSYM’nin düzenlediği yabancı dil sınav puanlarını veya 2019 senesinde düzenlenmiş olan Erasmus+ İngilizce Sınavından aldıkları puanı kullanabilirler. (sonucunuzu görmek için tıklayınız.) Herhangi bir sınav bildiriminde bulunmayan adaylar, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Sınavı’na katılmak zorundadırlar. Bu sınav ise iki aşamadan oluşmaktadır; ilk aşamadan 50 puan ve üzeri alan öğrencilerin ikinci aşamaya ( listening+speaking) girmeleri zorunludur. Aynı zamanda staj yapacakları ülkenin resmi dilinde ÖSYM tarafından düzenlenmiş bir sınavın belgesine sahip olan adaylar, puanları 50den yüksek ise sisteme dil belgelerini yükleyebilirler. Fakat daha sonrasında o ülkeden başka bir ülkeye hareketlilik gerçekleştiremezler.

2 -  İlan döneminde öğrenci öğrenim hareketliliğine de başvuran adayların her iki hareketlilik türünde de hak kazanmaları halinde önceledikleri hareketlilik faaliyetini bildirir dilekçeyi başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Diğer hareketlilik faaliyeti puan hesaplamasında 10 puan azaltma uygulanacaktır.) Dilekçe için tıklayınız.   

3 -  Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türküye Burslusu öğrenciler hakkındaki resmi yazısında “Uluslararası öğrencilerimizin Türkiye’deki eğitimleri esnasında başla bir uluslararası değişim programına katılmalarının hem Türkiye Burslarını hedeflerine hem de öğrencilerimizin akademik durumlarına olumsuz yansıdığı değerlendirilmiştir. Bu itibarla, 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başkanlığımızca uygun değerlendirilmeyecektir” denilmektedir. Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve yönlendirmeler ışığında, YTB burslusu olarak gelen öğrencilerin başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus hareketliliğine katılımlarına müsaade edilecek ancak bu tercihi yapmaları halinde YTB burslarının kesileceğini bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan alınacaktır. Beyan için tıklayınız. Bu beyan imzalandıktan sonra başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.

4 -  Engelli öğrencilerin, engelliliği belgelemeleri kaydıyla nihai puanlarına 10 puan eklenecektir.  Bu belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir. (Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.)

5 - 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.) Bu belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.

6 - Şehit ve gazi eş ve çocuklarına +15 puan verilecektir. (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.) Bu belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.

7 - 29.05.1989 ve 3294 Sayılı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkanı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkanından yararlanırlar. İlave hibe imkanından faydalanmak için ilgili belgenin ibrazı zorunludur.

8 - Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda nihai puanından 10 puan azaltma uygulanır.

9 - Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış olan öğrencilerin(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) nihai puanları hesaplanırken her bir faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır.

10 - Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 puan azaltma uygulanır.

11 - Daha önceki yıllarda hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamış öğrencilerin nihai puanları hesaplanırken  5 puan azaltma uygulanır.

12 - Bir önceki başvuru döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapıp İngilizce sınavına girmesi gerektiği halde sınava girmeyen öğrencilerin bu yılki nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.

13 - Koordinatörlüğümüz bütçenin verimli kullanımı amacıyla her hareketliliği azami 3 ay üzerinden hibelendirecektir. Koordinatörlüğümüzün kabul edeceği özel durumlarda bu süre 12 aya kadar uzayabilir.

14 - Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.

15 - Çift anadal öğrencileri sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

(Başvuru sistemi 10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olup, 02 Mart 2020 saat 17.00’da kapanacaktır.)


Sisteme Giriş Adımları:

1- Adaylar online sistem üzerinden öncelikle ekranın altında yer alan “Değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız.” Linkine tıklayacaklardır. 

2- T.C. Kimlik numaraları ve OBİSİS şifreleri ile sistem doğrulaması yapacaklardır. Açılacak ekranda istenilen tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

3- Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak başvuru gerçekleştirilir.


İlanda verilen bilgiler Ulusal Ajans’ın yayınladığı Erasmus El Kitabı’ndan faydalanılarak yayınlanmıştır. Herhangi bir ihtilaf durumunda Erasmus El Kitabı’na göre hareket edilecektir. Erasmus Uygulama El Kitabı’na ulaşmak için tıklayınız.

Güncel duyuru ve haberleri Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.  www.facebook.com/erciyeserasmus 

 

Duyurular
 
Duyuru Arşivi
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Erciyes Üniversitesi - Dış İlişkiler Ofisi
  Adres : Erciyes Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi 38039, Kayseri/TURKİYE Telefon : 0090 352 437 5820 Fax : 0090 352 437 3874
  E-mail : erasmus@erciyes.edu.tr
  Web tasarım medyatör