Anasayfa  |  İletişim  |  English
Anasayfa  /   Hakkımızda
Genel Tanıtım

Erciyes Üniversitesi, D�� �li�kiler Ofisi Erasmus Koordinat�rl���;

 • Erciyes �niversitesinin uluslararas� bir �niversite olmas� yolunda gereken temel ad�mlar� atar.
 • Avrupa Birli�i�nin y�ksek��retim ve gen�lik programlar�n� �niversitemizde koordine eder.
 • Avrupa Birli�i programlar� ile ilgili, ��rencilere, akademik ve idari personele bilgilendirme toplant�lar� d�zenler ve ilgili hareketlilik faaliyetlerini uygular.
 • Ulusal Ajans��n ve  Avrupa �niversiteler Birli�i�nin d�zenledi�i toplant�lara kat�l�r.
 • Erasmus program� kapsam�nda Ulusal ve Uluslararas� ziyaretler ger�ekle�tirir.

Duyurular
 
Duyuru Arşivi
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Erciyes Üniversitesi - Dış İlişkiler Ofisi
  Adres : Erciyes Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi 38039, Kayseri/TURKİYE Telefon : 0090 352 437 5820 Fax : 0090 352 437 3874
  E-mail : erasmus@erciyes.edu.tr
  Web tasarım medyatör