Anasayfa  |  İletişim  |  English
Anasayfa  /   Tüm Duyurular   /   2011-2012 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği?nden faydalanacak olan adayların izlemesi gereken süreç... 
Duyurular
2011-2012 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği?nden faydalanacak olan adayların izlemesi gereken süreç...  - 11.11.2011

 


2011-2012 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği'nden faydalanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgeleri bir dosya halinde 18 Mayıs 2012 Cuma, saat 17:00?a kadar Uluslararası Ofis Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

18 Mayıs 2012 tarihine kadar Uluslararası Ofis Başkanlığı?na teslim edilmesi gereken belgeler

1

Eğitim Programı: İdari/akademik personelin karşı üniversitede kaldığı süre içerisinde gerçekleştireceği ve karşı üniversite ile mutabık kaldığı plandır. Personel bu planı doldurduktan sonra imzalar, bağlı bulunduğu bölümün/birimin Erasmus temsilcisine ve misafir olacağı üniversitenin Erasmus temsilcisine imzalatır; belgedeki üç imza da tamamlandıktan sonra, belgenin aslını Kurum Erasmus Koordinatörümüz tarafından imzalanmak üzere Uluslararası Ofis Başkanlığı?na teslim eder.

Not: 18 Mayıs 2012?ye kadar e-posta çıktısı veya faksı kabul edilir, ancak dönüşte ıslak imzalı orijinal belge teslim edilmelidir.

 

2

Davet Mektubu (kopyası): Personelin hangi tarihler arasında davet edildiğini gösteren, karşı üniversite tarafından hazırlanarak gönderilen davet mektubudur. Personel, davet mektubunu karşı üniversiteden eğitim programını imzalattıktan sonra talep eder, mektubun takibi kendisine aittir. Davet mektubunun bir kopyasını Uluslararası Ofis Başkanlığı?na teslim eder.

 

3

Eğitim Alma Hareketliliği Bilgi Formu

 

4

Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (2 nüsha): Personelin, belgeler ve işlemler tamamlandıktan sonra Halkbank veya Ziraat Bankası?ndan vadesiz EURO hesabı açtırması, hesap bilgilerini de Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi?nde bildirmeleri gerekmektedir.

 

5

İsim Bildiren Resmi Görevlendirme Yazısı: İdari/akademik personelin eğitim alma hareketliliğinden yararlanacağına ve hangi tarihler arasında izinli sayılacağına dair bağlı bulunduğu birimin Rektörlüğe yazdığı ve Rektörlük tarafından onaylanan resmi görevlendirme yazısıdır.

 

6

Uçak/Tren/Otobüs Rezervasyon Belgesi veya Bilet Fotokopisi:Biletin ücretini içeren uçak/tren/otobüs rezervasyon belgesi veya bilet fotokopisi Uluslararası Ofis?e teslim edilmelidir. Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi?ne yazılacak olan seyahat bedeli, bu belgelerdeki ücret beyanı ile uyumlu olmalıdır.

 

Not:

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak olan akademik/idari personel, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde (1 Haziran 2011 ? 30 Eylül 2012) kullanmalıdır, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez.

 

 

 

Yukarıdaki belgeler doldurulurken ihtiyaç duyacağınız kodlar ve gideceğiniz kuruma ait iletişim bilgileri:

Vizeye başvurmadan önce Uluslararası Ofis Başkanlığı?ndan alınacak belge

 

1

Confirmation Letter: Personel, vize alması gerekiyorsa, karşı üniversiteden gelen davet mektubunun bir kopyasını Uluslararası Ofis Başkanlığı?na teslim ederek Teyit Belgesi?ni (Confirmation Letter) talep eder. Bu belge vize alabilmek için gereklidir.

 

 

Dönüşte Uluslararası Ofis Başkanlığı?na teslim edilmesi gereken belgeler

 

1

Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası): Personel, karşı üniversiteden ayrılmadan önce orada faaliyette bulunduğu tarihleri (5 gün olmalıdır) ve yaptığı faaliyeti gösterir bir Katılım Sertifikası (imzaların tümü ıslak ve mühürlü orijinal belge olmalıdır) almalı ve Uluslararası Ofis?e teslim etmelidir.

 

2

Kullanılan Uçak/Tren/Otobüs Bilet(lerinin) Asılları: E-bilet çıktılarının üzerinde ?Bu belge fatura yerine geçer? ibaresi bulunmuyorsa, faturaların aslı veya e-bilet çıktılarının ilgili seyahat firması tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış örnekleri teslim edilmelidir.

 

3

Uçak Biniş Kartlarının Asılları

 

4

Pasaport Giriş ve Çıkış Sayfası Fotokopisi

 

5

Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

 

 

 

Duyurular
 
Duyuru Arşivi
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Erciyes Üniversitesi - Dış İlişkiler Ofisi
  Adres : Erciyes Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi 38039, Kayseri/TURKİYE Telefon : 0090 352 437 5820 Fax : 0090 352 437 3874
  E-mail : erasmus@erciyes.edu.tr
  Web tasarım medyatör