Erciyes Üniversitesi, Dış ilişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü;

  • Erciyes Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olması yolunda gereken temel adımları atar.
  • Avrupa Birliği'nin yükseköğretim ve gençlik programlarını üniversitemizde koordine eder.
  • Avrupa Birliği programları ile ilgili, öğrencilere, akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları düzenler ve ilgili hareketlilik faaliyetlerini uygular.
  • Ulusal Ajans'ın veAvrupa Üniversiteler Birliği'nin düzenlediği toplantılara katılır.
  • Erasmus programı kapsamında Ulusal ve Uluslararası ziyaretler gerçekleştirir.
  • Üniversitede öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt yaptıran öğrenciler ile hâlihazırda öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin oryantasyonu, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak

Web Tasarım Ajansı MEDYATÖR İNTERAKTİF
© 2021  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ   Tüm Hakları Saklıdır.