Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerin birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Eğitim Alma Hareketliliği İlan ve Seçim Süreci

 • Eğitim Alma Hareketliliği ilişkin ilan hem Dış İlişkiler Ofisi hem de Erciyes Üniversitesi ana sayfasında duyurulur. İlanda başvuru süreci, önemli tarihler, her birim/bölüm için kontenjan sayıları, gerekli dokümanlar ve süreç hakkında detaylı bilgi yer alır. Başvuruda bulunmak için en az 15 gün süre verilir.
 • Eğitim Alma Hareketliliğine başvuruda bulunacak adaylar, başvuru formunu ve ilgili dokümanları bir dosya halinde bölüm temsilcisine teslim eder. Bölüm Erasmus Temsilcisi; kendisine teslim edilen başvuru formlarını şekil açısından kontrol edip gerekli düzenlemelerden geçirdikten sonra, ilanda yer alan aday sıralama formunu doldurur. Bu aday sıralama formunda, hem adayın hem de Erasmus Bölüm Temsilcisinin, aday puanlarının doğru olduğuna dair imzası mevcuttur.
 • Bölüm Erasmus Temsilcisi belirlenen son tarihe kadar bir üst yazı ile birlikte dosyaları Bölüm Başkanlığına iletir.  Bölüm Başkanlığı ise, Bölüm Erasmus Temsilcisi tarafından teslim edilen söz konusu üst yazı ve eklerini, yine belirtilen son tarihe kadar ilgili Dekanlık/Müdürlük’e iletir. Dekanlıklar/Müdürlükler; belirtilen son tarihe kadar bölümlerden kendilerine gelen başvuru dosyalarını Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğüne iletir.
 • Birimler tarafından Erasmus Koordinatörlüğüne iletilen dosyalar incelenir. Eksik belge/bilgi olan başvurular geçersiz sayılır.
 • Başvuran adayların sıralamaları Dış İlişkiler Ofisi/Erasmus web sayfasında ilan edilir ve itirazlar için 2 gün verilir.
 • İtirazların ardından Erasmus Koordinatörlüğü Rektörlük tarafından görevlendirilmiş seçim komisyonunu toplar ve aday başvuruları değerlendirilir. Sonuçlar Dış İlişkiler Ofisi/Erasmus web sayfasında ilan edilir.  Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından hak kazanan adaylardan Katılım ya da Feragat dilekçesi talep edilir. Feragat eden adayların yerine kendisinden sonra listede yer alan kişi gitmeye hak kazanır. Gitmeye hak kazanan personel listesi Dış İlişkiler Ofisi/Erasmus web sayfasında duyurulur.

 • Hak kazanan aday  Web sayfasında hak kazandığının ilanını gördükten sonra katılım dilekçesi verir.
 • Hak kazanılan üniversitenin iletişim bilgileri hakkında Erasmus Koordinatörlüğünden bilgi alınır ve ardından karşı kurumla yazışmalar yapılarak program oluşturulur.
 • Karşı kurumla programı oluşturduktan sonra hak kazanan aday Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasını hazırlar, Erasmus Koordinatörlüğüne hazırlanan Anlaşma teslim edilir ve gerekli imzalar Erasmus Uzmanı tarafından tamamlanır ve ilgili adaya iletilir. Hak kazanan aday,  karşı kurumla iletişime geçerek mail yoluyla karşı kurumun imzalarını tamamlar ve imzaları tamamlanmış anlaşma kopyasını Erasmus Koordinatörlüğüne iletir. (Öğrenim anlaşması an az 2 iş günü şeklinde planlanmalıdır.)
 • Öğrenim anlaşması tamamlandıktan sonra hak kazanan aday karşı kurumdan Davet Mektubu talep eder ve gönderilen davet mektubu Erasmus Koordinatörlüğüne iletilir.
 • Davet mektubunu aldıktan sonra hak kazanan aday eğitim alma hareketliliğinden yararlanacağına ve hangi tarihler arasında izinli sayılacağına dair bağlı bulunduğu birimden resmi görevlendirme yazısı alır.
 • Görevlendirmenin ardından hak kazanan aday Erasmus Uzmanı ile görüşerek hibe sözleşmesini hazırlar.
 • Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hak edilen hibenin %80’inin personel hesabına aktarılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına talimat verilir. (Hibenin hesaba aktarılması için Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasının imzalı ve mühürlü son halinin Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • Hak kazanan adayların faaliyet başlamadan en geç 15 gün öncesine kadar yukarıdaki belgeleri Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Faaliyet Dönemi sona erdikten sonra aşağıdaki belgeler Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

 • Katılım Sertifikası; Hak kazanan aday hareketliliğini tamamladıktan sonra dönmeden önce karşı kurumdan talep eder. Islak imzalı olmalıdır. (En az 2 gün, 8 saat)
 • Uçak Biniş kartları
 • Pasaport giriş-çıkış sayfasının fotokopisi
 • Personel Nihai Raporu (Personelin mail adresine iletilen AB anketinin (EU Survey) doldurulması gerekmektedir. )
Faaliyetin tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde ilgili evrakların Erasmus Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. 
Web Tasarım Ajansı MEDYATÖR İNTERAKTİF
© 2021  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ   Tüm Hakları Saklıdır.